OBS Het Atelier, Ouderkerkerlaan 24, 1112 BE, Diemen      tel: 020-4166435  
 
 
 
 
 
<h1>Schoolmagazine 2022-2023</h1> Onze leerkrachten vertellen over onze school en onze leerlingen delen hun ervaringen! <br>    <br> <a href=U leest het schoolmagazine hier!" class="carr_foto" >

Welkom bij OBS Het Atelier in Diemen

Kom je bij ons leren voor het leven?

   

 

 

 

 

 

 

 'Leren voor het leven': dat is het doel van het onderwijs op OBS Het Atelier. De school wil haar leerlingen opleiden tot ondernemende, onderzoekende, leergierige, zelfstandige en sociale individuen. Die goed samen kunnen spelen, werken en leven. Ambitieuze doelstellingen waaraan een heldere onderwijsvisie ten grondslag ligt.

 

Naast degelijk onderwijs in rekenen, taal en lezen, biedt onze school de onderwijsmethode van het International Primary Curriculum (IPC) aan: een inspirerende leermethode waarbij onderzoekend leren centraal staat.

 

Voor meer informatie over onze onderwijsmethode klikt u hier:ONDERWIJSMETHODE EN CURRICULUM

 

Voor nieuwsbrieven en artikelen over OBS Het Atelier in de nationale en regionale pers klikt u hier:NIEUWS UIT ONZE SCHOOL

 

Voor de jaaragenda van onze school klikt u hier:

AGENDA SCHOOLJAAR 2022-2023

Wij bouwen een nieuwe school

Onze bijzondere leermethode volgt uw kind straks in een gloednieuw schoolgebouw in de wijk Holland Park. In 2023 wordt het nieuwe schoolgebouw geopend. Kinderen uit de vier wijken van Holland Park komen in onze school samen om onderwijs te volgen en samen op te groeien. Maar zo lang hoeft uw kind niet te wachten! OBS Het Atelier is al van start gegaan op de tijdelijke locatie aan de Ouderkerkerlaan 24 in Diemen.

  

Ons nieuwe schoolgebouw in Park Valley in de wijk Holland ParkOVER OBS HET ATELIER

Komt u kennismaken?

Wilt u kennismaken met onze school? U bent van harte welkom op de informatieochtend die wij iedere maand organiseren van 9:00 tot 10:00 uur. Via de link hieronder kunt u zich aanmelden. 
Voor vragen of kennismaken middels een persoonlijk gesprek, kunt u contact opnemen met Jan Heijmans, directeur van OBS Het Atelier via: j.heijmans@obshetatelier.nl of 06 216 845 52.

Uw kind inschrijven

Wilt u uw kind inschrijven op onze school? Vraagt u dan de inschrijvingsformulieren aan via het genoemde e-mailadres of telefoonnummer. Tijdens de informatieochtenden kunt u ook de inschrijvingsformulieren verkrijgen.

Come and meet us!

Are you interested in learning more about our school and meeting our Head of School Mr. Jan Heijmans? Please visit our monthly parent information morning. By clicking on the yellow button below, you can select a date and register for the parent information morning. Please note that for english speaking parents/caregivers, the parent information morning will be held in the English language as of 10:30 AM. We are looking forward to meeting you.

 
If you have any questions or if you wish to make an appointment with our Head of School, you can contact Mr. Jan Heijmans by e-mail or telephone: j.heijmans@obshetatelier.nl or 06 216 845 52.

How to register your child 

Do you wish to register your child at OBS Het Atelier? You can request the registration forms via the aforementioned e-mailadress or telephone number. You can also obtain the registration forms during the monthly information mornings.

 

Aanmelden informatieochtend/ Registration parent information morning

Veilig de wereld ontdekken

In een nieuwe wijk hoort een nieuwe school. Daarom wordt centraal in Holland Park een nieuw schoolgebouw gebouwd dat onderdak zal bieden aan onze basisschool, een voorschoolse opvang, een BSO, een kinderdagverblijf en een peutergroep. Kortom: alle voorzieningen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Ons nieuwe schoolgebouw zal in 2023 haar deuren openen.

 

De kinderen groeien hier op in een veilige omgeving waar ze hun talenten en interesses gaan ontdekken. Uiteraard onder professioneel toezicht op alle momenten van de dag.

 

Het adres van ons nieuwe schoolgebouw is:

 

OBS Het Atelier

Jac. P. Thijsselaan 100

1112 XV DIEMEN

 

Over ons nieuwe schoolgebouw

Duurzaamheid en talentontwikkeling

Openbare Brede School (OBS) Het Atelier daagt de leerlingen uit om zelf initiatieven te nemen en ondernemend te leren. 

 

Naast degelijk onderwijs in de vakken rekenen, taal en lezen en het IPC curriculum, hecht OBS Het Atelier grote waarde aan onderwerpen als duurzaamheid en talentontwikkeling door haar leerlingen.

 

Daarom biedt de school jaarlijks de lessenserie Wonderwel aan en organiseert de school Funateliers en een programma van Naschoolse Activiteiten.

 

Voor meer informatie en een foto-impressie, klik op onderstaande button. 

    

 

Extra-curriculaire activiteiten op OBS Het Atelier

Inspirerende leermethode

De leerlingen op OBS Het Atelier krijgen in de ochtend les in de kernvakken rekenen, taal en lezen. 

 

In de middag krijgen onze leerlingen les in de zaakvakken middels de inspirerende en boeiende onderwijsmethode van het International Primary Curriculum. 

 

Het IPC-curriculum is een digitaal curriculum dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s, die units heten. Van “Missie naar Mars” tot “Chocolade” en van “Regenwoud” tot “Voortrekkers van verandering”. Het zijn allemaal onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.

 

Meer weten over deze inspirerende lermethode? Klik op onderstaande button.

 

 

Meer over onze leermethode en het curriculum

Uw kind inschrijven/How to register your child?

 

U kunt de inschrijvingsformulieren opvragen bij onze directeur Jan Heijmans per e-mail of telefoon. Hieronder vindt u de contactgegevens. Tijdens de maandelijkse informatieochtenden kunt u tevens de inschrijvingsformulieren verkrijgen.

 

You can request the registration forms by sending an e-mail to our Head of School Mr. Jan Heijmans or by contacting him by telephone. You will find the contact details below. You can also obtain the registration forms during the monthly parent information morning.

 

- e-mail: j.heijmans@obshetatelier.nl

- telefoonnummer: 06 21684552