OBS Het Atelier, Ouderkerkerlaan 24, 1112 BE, Diemen      tel: 020-4166435  
 
 
 

Kinderopvang

In ons schoolgebouw is ook kinderopvang, peuteropvang en voor- en naschoolse opvang gevestigd van Kind & Co. We werken nauw samen met de opvang zodat er een soepele overgang is tussen de voorschoolse periode en de basisschooltijd. De kinderen begeven zich tijdens schooltijd en de opvang in een vertrouwde omgeving.

 

Kinderdagverblijf Het Atelier
Op kinderdagverblijf Het Atelier bieden wij kinderen van 0 tot 4 jaar de zorg en uitdaging die ze nodig hebben. Het team met enthousiaste pedagogisch medewerkers staat dagelijks voor u en uw kind klaar. In een fijne en veilige omgeving is alles er op gericht dat kinderen fijn spelen, leren, ontmoeten en ontwikkelen. Maandag t/m vrijdag is het kinderdagverblijf geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur. Op alle erkende feestdagen is het kinderdagverblijf gesloten. Meer informatie kunt u vinden op de websitepagina van het kinderdagverblijf.

 

Peutergroep Ros Beyaerdt
Ter voorbereiding op de basisschool kunt u er voor kiezen om uw kind naar een peutergroep te laten gaan. Op de peutergroep leren de kinderen samen spelen en samen leren. Sociaal-emotionele en motorische vaardigheden worden ontwikkeld evenals taal- en rekenvaardigheden. De peutergroep werkt nauw samen met de kleuterklassen. De overgang naar de basisschool gaat op deze manier op natuurlijke wijze. Voor meer informatie zie de website van de peutergroep.

 

Buitenschoolse opvang Het Atelier
Op de BSO kunnen de kinderen na een intensieve dag lekker ontspannen. Na school is er een gezamenlijk moment waar kinderen kunnen vertellen over hun schooldag; dat is altijd een gezellig moment. Daarna kunnen de kinderen alleen of samen met anderen spelen of meedoen aan activiteiten. Ook is er de mogelijkheid om huiswerk te maken. BSO is vrije tijd en de pedagogisch medewerkers doen er alles aan om een aantrekkelijk programma te bieden met en voor de kinderen. Meer informatie kunt u vinden op de websitepagina van de BSO.

 

Inschrijven of een rondleiding?

Dat kunt u regelen op de websitepagina’s van de locaties. Voor vragen kunt u bellen met de manager van de locaties, Janneke van Steenbergen via 06 – 546 939 13 of mailen naar  j.vansteenbergen@kmnkindenco.nl.