OBS Het Atelier, Jac. P. Thijsselaan 100, 1112 XV, Diemen      tel: 020-4166435  
 
 
 

Het Atelier en de AVG

Functionaris Gegevensbescherming

AVG

De AVG is van toepassing wanneer er sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Als er geen persoonsgegevens verwerkt worden is de AVG dan ook niet van toepassing. Verwerking gaat om alle handelingen die te maken hebben met persoonsgegevens. Verwerking is dus ook een breed begrip. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om: verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bewerken, publiceren, opvragen en doorsturen van persoonsgegevens. 
Soms wordt beweerd dat de AVG alleen van toepassing is op geautomatiseerde verwerking. Hierdoor zou de AVG lang niet altijd van toepassing zijn, omdat binnen het onderwijs een aantal administratieprocessen ook nog op papier worden uitgevoerd. De AVG is bijna altijd van toepassing, omdat in het onderwijs al snel “iets” digitaal wordt ingevoerd is er al spoedig sprake van gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking.

Binnen Florente basisscholen doen we onze uiterste best om zo verantwoord mogelijk om te gaan met alle gegevens die wij verwerken. 

 

Het is een vereiste vanuit de AVG dat de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming breed beschikbaar zijn in de organisatie.

Deze contactgegevens kunt u vinden op: 

https://florentebasisscholen.nl/over-florente/avg