Nieuwbouw

In 2022 zal OBS Het Atelier verhuizen naar een gloednieuw schoolgebouw in de wijk Holland Park West!

Het wordt een ruimtelijk, licht en duurzaam gebouw waarin de leerlingen van alle leeftijden zich geborgen zullen voelen. Er zal veel groene buitenruimte zijn en op het dak verschijnen groene dakterrassen. Het ontwerp van het gebouw zal een mooi geheel vormen met de wijk er omheen.

We zijn er trots op dat we mogen verhuizen naar een nieuw pand met mooie onderwijsfaciliteiten en heel belangrijk: veel groen om en op de school. We zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen blij zullen zijn met hun nieuwe onderkomen.

Maandbrief september 2018

Belangrijke data

3 september Eerste schooldag
7 september Rots en Watertraining
10 september Open les en info kleutergym
12 september Rondleiding nieuwe ouders
18 september Algemene ouderavond
20 september Natte gym groepen 6, 7, 8

Hoera! Weer naar school

De juffen en meesters heten alle kinderen en ouders hartelijk welkom en wensen iedereen een heel fijn schooljaar!
We hebben een mooie warme zomervakantie gehad, en hebben nu weer heel veel zin om het nieuwe jaar te beginnen. De kinderen vast en zeker ook!
We gaan dit jaar gewoon door waar we mee bezig waren: samen met de ouders en kinderen de school steeds beter en leuker te maken.

Groepen 1 tot en met 4 verhuisd; Kind en Co in school

In de vakantie zijn de groepen 1/2, 3 en 4 verhuisd naar een andere plek in de school. De kleuters zijn verhuisd naar de lokalen waar eerst de groepen 3 en 4 zaten. De groepen 3 en 4 naar de lokalen waar eerst Popeye zat.
De voormalige kleuterlokalen zijn daarmee vrij gekomen voor de huisvesting van voorschoolse en buitenschoolse opvang van KNM Kind en Co.
Er wordt hard gewerkt om de lokalen daarvoor geschikt te maken en de benodigde vergunningen te verkrijgen.
We verwachten dat de BSO van Kind en Co op Het Atelier start in januari. Tot die tijd kunnen kinderen terecht in de voorschoolse en buitenschoolse opvang van Kind en Co in De Ark.

Iedereen door één deur

Voor de rust en veiligheid in de school en voor de duidelijkheid, vinden we het beter als voortaan bij het in- en uitgaan van de school iedereen gebruik maakt van dezelfde ingang.
Vanaf de eerste schooldag, aanstaande maandag, gaat om 8:20 uur en om 15 uur alleen de hoofdingang bij de balie van Joke open.
Van 8:20 tot 8:30 uur kunt u door deze deur naar binnen en met uw kind naar zijn of haar klas gaan.
We vragen u ook weer door de hoofdingang naar buiten te gaan, zodat de andere deuren dicht blijven.
Als om 15 uur de hoofdingang open gaat, kunnen de ouders van de groepen 1/ 2 hun kind ophalen bij de klas. De oudere kinderen mogen zelf naar buiten, behalve er speciale afspraken zijn gemaakt over individuele kinderen.

Open les en informatie kleutergym

Zoals u in de laatste maandbrief van vorig schooljaar heeft kunnen lezen, start in september een serie beweeglessen voor de kinderen van groep 1 en 2. De lessen worden op maandag direct na schooltijd gegeven, zodat u uw kind pas om 16.15 uur van school hoeft op te halen.
Een vroege kennismaking met bewegen in combinatie met plezier vergroot de kans dat kinderen lekker in hun vel zitten, meer zelfvertrouwen hebben en een sportieve levensstijl aannemen. In de lessen leren de kinderen bijvoorbeeld: samen spelen, een bal vangen en weer gooien, een liedje zingen en tegelijk klappen, reageren op spelcommando’s, hinkelen/huppen, klimmen/klauteren, rollen en stoppen, maar ook een koprol maken. Kortom alle ontwikkelings- gebieden komen aan bod.
De lessen worden gegeven door Rubia Smit. Op maandag 10 september geeft Rubia een open les aan de kleuters. De ouders zijn dan welkom om te komen kijken en kennis te maken met de docent, Rubia Smit. Na afloop krijgt u extra informatie van Rubia en is er gelegenheid om vragen te stellen en eventueel aan te melden.
De lessen worden gegeven in een serie van zeven; de kosten hiervoor bedragen 35 euro.

Gezonde school

In de laatste maandbrief van vorig schooljaar hebben we uitgebreid aandacht besteed aan gezonde voeding op school.
In het kort kot het erop neer, dat wij het heel belangrijk vinden dat kinderen ’s ochtends goed ontbijten. Dat maakt het voor de kinderen mogelijk op school geconcentreerd aan het werk te gaan.
In de kleine pauze rond 10:30 uur eten de kinderen fruit of groenten of eventueel een bruine boterham. Andere dingen gaan mee terug naar huis.
Als kinderen tussen de middag op school blijven, eten zij hun meegebrachte lunch tijdens de overblijf.

Een gezonde lunch bestaat bijvoorbeeld uit volkoren of bruin brood. We adviseren deze boterham gevarieerd en niet te dik te beleggen. Een maaltijd met bijvoorbeeld zilvervliesrijst, volkorenpasta, couscous of aardappel is een gezond alternatief voor brood. Fruit en groenten zijn een goede aanvulling op de lunch. We drinken water, thee of melk bij de lunch (thee of melk moet uw kind van thuis meenemen). We gaan alle kinderen opvouwbare bekers voor water geven, die ze elke dag schoon van thuis mee naar school nemen.

Als kinderen jarig zijn, mogen ze trakteren. Het trakteren vindt plaats tijdens de pauze om 10:15 uur. Kinderen mogen dan uitdelen aan de kinderen in de eigen klas. Ook traktaties zien wij graag gezond! Een traktatie kan bestaan uit groenten en fruit. Voor andere traktaties (bijvoorbeeld cadeautjes) geldt: hou het klein en beperk het tot één product. Als de jarige kinderen teveel meenemen, wordt een bescheiden gedeelte ervan uitgedeeld en de rest meegegeven naar huis.
Jarigen mogen ook de klassen rond om de meesters en juffen te trakteren. Liefst op dezelfde gezonde traktatie!

Met vriendelijke groet,

Jan Heijmans.