Maandbrief maart 2019

 

1 maart Meesters- en juffendag
4 maart Deze week rapportgesprekken
6 maart  Ouder-atelier: leren lezen
 Gastles Wandelen voor Water
7 maart  Cursus Positief Opvoeden
8 maart Fun-atelier
11 maart Rondleiding nieuwe ouders
11 maart Rondleiding nieuwe ouders
20 maart Wandelen voor water
21 maart Kangoeroe rekenwedstrijd

Meesters- en juffendag

Op Het Atelier vieren we de verjaardagen van de leerkrachten allemaal tegelijk op de Meesters- en Juffendag.

De Meesters- en Juffendag van dit schooljaar is aanstaande vrijdag 1 maart.

’s Ochtends zullen er (spel)activiteiten zijn, in en om de klas. ’s Middags is er speelgoedmiddag. Dit betekent dat de kinderen mogen spelen met het eigen speelgoed dat ze van huis meenemen naar school. Ons advies is, de kinderen geen kwetsbare waardevolle spullen mee te laten nemen.

Het is komend weekend ook Carnaval in het zuiden van het land. De kinderen kunnen vrijdag verkleed naar school komen. Dit mag, maar hoeft niet.

Ouderatelier Lezen en schrijven

Woensdag 6 maart van 8:45 tot 10 uur is er een ouder-atelier waarin het leren lezen en schrijven centraal staat. Mia Versteeg van Onderwijs Advies en juf Anne de Klein van groep 3 geven uitleg over hoe kinderen dat leren.

 

Aan de orde komen vragen als:

Hoe worden kinderen in groep 1/2 voorbereid op het lezen en schijven?

Hoe past dat bij hun ontwikkeling?

Hoe leren kinderen lezen in groep 3?

Hoe gaat dat verder in de hogere groepen?

Wat kun je als ouder doen?

Hoe kun je helpen als het niet zo goed gaat met lezen?

Wat kun je doen als je kind niet zo graag leest?

 

Natuurlijk kunnen ouders ook hun eigen vragen inbrengen.

Positief opvoeden

Wij vinden het belangrijk dat we de kinderen positief aanspreken. Vaak krijg je dan het meest voor elkaar en je houdt het gezellig. Dat is thuis niet anders. Toch is het niet altijd makkelijk positief te blijven! Daarom starten we volgende week op school met een cursus Positief Opvoeden.

De cursus wordt gegeven door de GGD en bestaat uit 7 bijeenkomsten. De eerste is op woensdag 7 maart van

8:45 tot 10:45 uur.  Aanmelden kan bij Petra van der Goot, de ouder contact adviseur op Het Atelier. Zij is aanwezig op woensdag en donderdag. U kunt haar ook mailen: p.van.der.goot@altra.nl. Meer informatie vindt u op www.positiefopvoeden.nl.

Project Wandelen voor water

Samen met de Rotary Club Diemen en basisschool De Ark organiseren we een actie ten behoeve van water-projecten in Oeganda en Tanzania.

Op woensdag 20 maart gaan de groepen 6/7 en 7/8 met water in een rugzak, 6 kilometer door Diemen lopen. Hiervoor hebben we lege PET-flessen nodig. Als u flessen ter beschikking kunt stellen, wilt u die dan meegeven aan uw kind?

In Oeganda en Tanzania is veel droogte en een tekort aan veilig, schoon water. Kinderen zijn vaak uren bezig met het halen van water waardoor ze minder vaak naar school kunnnen en ze zich minder kunnen ontwikkelen.

Daarnaast verspreiden ziektes zich snel als er geen basisvoorzieningen zijn als toiletten, schoon drinkwater en hygiënische kennis. Per dag sterven 1375 mensen aan de gevolgen van water gerelateerde ziektes.

We voeren de actie voor de stichting Simavi. Deze stichting verbetert, samen met de inwoners van de kwetsbare gebieden, de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen om het aantal mensen dat door ziekte wordt getroffen te verminderen. Daarbij staat samenwerking met lokale partners en de bevolking centraal.

Alle kinderen gaan met water lopen om aandacht te vragen voor de projecten van Simavi. Dat gaat gebeuren op woensdag 20 maart, vlak voor de landelijke actiedag Wandelen voor Water op 22 maart. Daaraan voorafgaand zal in de bovenbouwgroepen een gastles over dit onderwerp worden gegeven op woensdag 6 maart.

De kinderen uit de andere groepen gaan die ochtend rondjes lopen om de school.Met de actie willen we geld inzamelen voor de waterprojecten van Simavi door sponsoring van de kinderen. De kinderen gaan hun familie en buren hiervoor benaderen. Ze krijgen daarvoor formulieren met uitleg mee naar huis. Hier krijgt u volgende week nadere informatie over

Foto's

Leren breien met senioren van Berkenstede in de fun-ateliers.

 

Posted by / March 4, 2019 / Posted in nieuws